Lai apmeklētu šo lapu, jums jābut pilngadīgam / pilngadīgai. Vai esat sasniedzis / sasniegusi 18 gadu vecumu?

Rekvizīti

  • Nosaukums: AS Aldaris
  • Juridiskā adrese: Tvaika iela 44, Rīga, LV – 1005
  • Vienotās Reģ. NR.: 40003073627
  • PVN maksātāja Reģ. NR.: LV40003073627
  • Banka: Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle
  • SWIFT: NDEALV2X
  • Konts:  LV28NDEA0000080241067