Lai apmeklētu šo lapu, jums jābut pilngadīgam / pilngadīgai. Vai esat sasniedzis / sasniegusi 18 gadu vecumu?

Vērtības

Aldara Veiksmes Formulas

Ar labiem darbiniekiem un labu attieksmi var panākt labu rezultātu. Ar izciliem darbiniekiem un izcilu attieksmi – izcilus rezultātus. Mēs ticam tam, ko mēs darām, un nepārtraukti pilnveidojam gan mūsu darba kvalitāti, gan darba rezultātus. Jo apstāšanās nozīmētu atkāpšanos.

Jebkura mūsu pieņemtā lēmuma pamatā ir patērētāju un klientu vajadzības

Mēs izprotam savu patērētāju un klientu vēlmes un veidojam padziļinātas zināšanas par viņu izvēli un vajadzībām. Savas stratēģijas un plānus mēs balstām šajās zināšanās. Lai pilnveidotu viņu priekšstatu par mūsu zīmoliem, pakalpojumiem un darbiniekiem, mēs nepārtraukti izvērtējam savus darbības virzienus.

 

Kopā mēs esam stiprāki

Mēs cienām un pieņemam atšķirības kultūrās, cilvēkos un zīmolos. Vienlaikus apzināmies, ka izaugsmei un panākumu sasniegšanai vajag cieši sadarboties un aktīvi dalīties labākajās praksēs – visās jomās, valstīs un reģionos.

 

Ikvienam no mums ir iespēja dot savu ieguldījumu

Mēs pieņemam problēmas un izaicinājumus gan individuāli, gan kā komanda un patstāvīgi spējam sasniegt izcilus rezultātus. Mēs mācāmies no savām kļūdām un neļaujam bailēm vai neveiksmēm ņemt virsroku pār vēlmi gūt panākumus. Mēs strādājam vidē, kur vēlme dot savu ieguldījumu un labas idejas tiek atzīta un atalgota.

 

Mēs esam daļa no sabiedrības

Savā darbībā mēs esam atbildīgi par sabiedrību un apkārtējo vidi, jo ticam, ka tāda ir uzņēmējdarbības būtība. Mēs sniedzam pozitīvu ieguldījumu sabiedrībā, kur dzīvojam un strādājam.
Mēs sadarbojamies ar iesaistītajām pusēm, ieklausāmies viņu viedoklī un vienmēr cenšamies atbildīgi izmantot dabas resursus.

 

 

Mēs vēlamies būt labākie

Mēs vienmēr tiecamies pēc labākajiem risinājumiem un, lai sasniegtu savus mērķus, esam gatavi spert drosmīgus soļus. Neatkarīgi no tā, kādu pozīciju ieņemam tirgū, mēs rīkojamies ātri, proaktīvi un mērķtiecīgi gan lēmumu pieņemšanā, gan to īstenošanā.