Izvēlne

Lietošanas noteikumi

Ievads

A/S Aldaris uzskata, ka mūsu alus zīmoli ir šeit, lai piedāvātu patērētājiem atspirdzinājumu un atbildīgu dzērienu baudīšanu. Tie ir jālieto pieaugušajiem atbildīgi, ir jāizvairās no to nepareizas lietošanas.

www.atbildigi.lv

www.aldaris.lv (Vietne) pārvalda A/S Aldaris (‘Aldaris’, ‘mēs’, ‘mūs’, ‘mūsu’). Mēs esam reģistrēti Latvijā, reģistrācijas numurs 40003073627, juridiskā adrese Tvaika iela 44, LV-1005, Rīga.

‘Aldaris’ ir globālas uzņēmumu grupas daļa. Tāpēc mūsu filiāles, galvenais mātesuzņēmums un tā filiāles (Carlsberg grupas uzņēmumi) laiku pa laikam var pārvaldīt vai dot ieguldījumu mūsu Vietnē.

Šajos Lietošanas noteikumos (kopā ar tajos minētajiem Pieļaujamās lietošanas noteikumiem un paziņojumiem) ir informācija par lietošanas noteikumiem, ar kādiem jūs drīkstat izmantot Vietni – vai nu kā viesis, vai reģistrēts lietotājs. Mūsu Vietnes lietošana ietver piekļūšanu mūsu Vietnei, tās pārlūkošanu vai reģistrēšanos tajā.

Pirms mūsu Vietnes lietošanas sākšanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šos Lietošanas noteikumus, jo tie attiecas uz jums, kad izmantojat mūsu Vietni. Iesakām izlasīt arī Pieļaujamās lietošanas noteikumus, Privātuma paziņojumu un Sīkdatņu paziņojumu.

Piekļūstot un lietojot mūsu Vietni, jūs apliecināt, ka pieņemat šos Lietošanas noteikumus un ka piekrītat tos ievērot. Tie ir juridiska vienošanās starp jums un mums, ko var mainīt tikai ar mūsu piekrišanu. Tie ir jālasa kopā ar pārējiem tālāk norādītajiem noteikumiem un ar mūsu Vietnē sniegto informāciju par to, kā mūsu Vietne darbojas un kādi pakalpojumi ir pieejami.

Ja jūs nepiekrītat šiem Lietošanas noteikumiem, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet mūsu Vietnes izmantošanu.

Citi piemērojami noteikumi

Šajos Lietošanas noteikumos minēti arī šādi citi noteikumi, kas arī attiecas uz jums, kad lietojat mūsu Vietni:

  • Mūsu Privātuma paziņojums, kurā definēti noteikumi, ar kādiem mēs apstrādājam personas datus, ko vācam no jums vai ko jūs mums sniedzat. Jūs garantējat, ka visi personas dati, ko jūs mums sniedzat, ir precīzi.
  • Mūsu Sīkdatņu paziņojums, kurā sniegta informācija par sīkdatnēm mūsu Vietnē un skaidrots, kādām sīkdatnēm jūs varētu būt piekritis.
  • Mūsu Pieļaujamās lietošanas noteikumi, kuros noteikti atļautie un aizliegtie mūsu Vietnes lietošanas veidi. Lietojot mūsu Vietni, jums ir jāievēro Pieļaujamās lietošanas noteikumi.

Grozījumi mūsu noteikumos un Vietnē

Mēs paturam tiesības laiku pa laikam bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt šos Lietošanas noteikumus, grozot tos mūsu Vietnē. Lūdzu, ik pa laikam pārlasiet šo lapu un ņemiet vērā iespējamos grozījumus, jo tie jums ir saistoši.

Laiku pa laikam mēs varam atjaunināt savu Vietni un jebkurā brīdī varam mainīt tās saturu. Tomēr ņemiet vērā, ka jebkurš mūsu Vietnē esošais saturs konkrētajā brīdī var būt novecojis un tā atjaunināšana nav mūsu pienākums.

Mēs negarantējam, ka mūsu Vietne vai jebkurš saturs tajā ir bez kļūdām vai nepilnīgas informācijas.

Piekļuve vietnei

Mūsu Vietne ir pieejama bez maksas.

Mēs negarantējam, ka mūsu Vietne vai jebkurš saturs tajā vienmēr būs pieejams bez traucējumiem un bez kļūdām. Piekļuve mūsu Vietnei ir atļauta uz laiku. Mēs bez iepriekšēja brīdinājuma varam apturēt, atsaukt, pārtraukt vai mainīt visu Vietni vai jebkuru tās daļu. Mēs nebūsim atbildīgi pret jums, ja kāda iemesla dēļ mūsu Vietne kādā brīdī vai periodā nebūs pieejama.

Jūs esat atbildīgs par visu nepieciešamo pasākumu veikšanu, lai jums būtu piekļuve mūsu Vietnei. Jūs arī saprotat, ka mēs nevaram garantēt un negarantējam, ka jebkurā mūsu Vietnes saturā nebūs infekciju, vīrusu un/vai citu kodu ar piesārņojošām vai destruktīvām īpašībām. Jūs esat atbildīgs par pietiekamu procedūru un vīrusu pārbaužu (tostarp pretvīrusu un citu drošības pārbaužu) veikšanu, lai apmierinātu savas drošības prasības, kā arī datu ievades un izvades uzticamības prasības.

Jūs esat atbildīgs arī par to, lai visas personas, kas piekļūst mūsu Vietnei, izmantojot jūsu interneta savienojumu, būtu informētas par šiem Lietošanas noteikumiem un citiem spēkā esošajiem noteikumiem un nosacījumiem un apņemtos tos ievērot.

Mūsu Vietne var būt pieejama cilvēkiem visā pasaulē; tomēr tā var nebūt adresēta jums valstī, kurā jūs dzīvojat. Mēs neapgalvojam, ka saturs, kas ir pieejams mūsu Vietnē vai caur mūsu Vietni, ir piemērots vai pieejams jūsu pašreizējā atrašanās vietā vai jebkurā citā vietā. Mēs jebkurā brīdī varam ierobežot mūsu Vietnes vai kāda mūsu Vietnē aprakstītā pakalpojuma vai produkta pieejamību jebkurai personai vai jebkuram ģeogrāfiskajam apgabalam. Ja jūs izvēlaties piekļūt mūsu Vietnei ārpus ģeogrāfiskās darbības jomas, jūs to darāt uz savu atbildību.

Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot mūsu Vietni, apzināti ievietojot tajā vīrusus, Trojas zirgus, tārpus, loģikas bumbas vai citus materiālus, kas ir ļaunprātīgi vai tehnoloģiski kaitīgi. Jūs nedrīkstat mēģināt iegūt neatļautu piekļuvi mūsu Vietnei vai traucēt tās pareizu darbību, jo īpaši jūs nedrīkstat mēģināt apiet drošību, iejaukties, ielauzties vai citādi traucēt mūsu Vietnei vai jebkurai datorsistēmai, serverim, maršrutētājam vai jebkurai citai ar internetu savienotai ierīcei. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šo noteikuma pārkāpšana var izraisīt civiltiesisko atbildību un/vai kriminālatbildību.

Laiku pa laikam mēs varam ierobežot piekļuvi dažām mūsu Vietnes funkcijām vai daļām vai visai Vietnei.

Reģistrācija

Ja jums tiek lūgts aizpildīt reģistrācijas formu vai sniegt citu informāciju, šiem datiem jābūt patiesiem, precīziem un pilnīgiem. Lūdzu, nekavējoties informējiet mūs, ja jūsu sniegtā informācija ir mainījusies.

Ja jūs izvēlaties vai jums tiek izsniegts lietotāja identifikācijas kods, parole vai cita informācija, kas ir drošības procedūras daļa, jums šī informācija ir jāuztver kā konfidenciāla, jūs to nedrīkstat atklāt trešajām personām. Mums jebkurā brīdī ir tiesības atspējot jebkuru lietotāja identifikācijas kodu vai paroli – jūsu izvēlētu vai mūsu piešķirtu – ja, mūsuprāt, jūs neesat ievērojis šo Lietošanas noteikumu nosacījumus.

Ja jūs zināt vai jums ir aizdomas, ka vēl kāds bez jums zina jūsu lietotāja identifikācijas kodu vai paroli, jums nekavējoties jāinformē mūs, sazinoties ar mums.

Intelektuālā īpašuma tiesības

Ja nav norādīts citādi, mēs Vietnē esam intelektuālā īpašuma īpašnieki vai licences turētāji, tas attiecas arī uz visām preču zīmēm, saistītajām preču nosaukumiem, logotipiem un publicētajiem materiāliem. Šos darbus aizsargā preču zīmju un autortiesību likumi un līgumi visā pasaulē. Visas šīs tiesības ir aizsargātas.

Jūs drīkstat izdrukāt vienu eksemplāru vai lejupielādēt fragmentus vai materiālus no mūsu Vietnes tikai personīgai lietošanai, nokopētajam materiālam jāietver visi paziņojumi par autortiesībām vai citām tiesībām. Jūs nedrīkstat mainīt izdrukāto vai lejupielādēto materiālu papīra vai digitālo kopiju, un jūs nedrīkstat izmantot nekādas ilustrācijas, fotogrāfijas, video vai audio vai jebkuru grafisko informāciju atsevišķi no to pavadošā teksta.

Šādas lejupielādes vai kopēšanas rezultātā jums netiek nodotas nekādas tiesības, nosaukumi vai procenti uz lejupielādēto materiālu vai programmatūru. Bez mūsu iepriekšējas rakstveida atļaujas jūs nedrīkstat citādi izmantot mūsu Vietnē esošo materiālu (tostarp reproducēt, izņemot iepriekšminētos gadījumus, publicēt, mainīt vai izplatīt).

Vienmēr ir jāatzīst mūsu (un visu nosaukto līdzautoru) kā mūsu Vietnē esošā satura autoru statuss).

Nevienu mūsu Vietnē esošā materiāla fragmentu jūs nedrīkstat izmantot komerciāliem mērķiem, pirms tam neiegūstot rakstveida atļauju no mums vai no mūsu licences devējiem.

Ja jūs izdrukājat, kopējat vai lejupielādējat jebkuru mūsu Vietnes daļu, pārkāpjot šos Lietošanas noteikumiem, jūsu tiesības lietot mūsu Vietni nekavējoties tiks pārtrauktas, un jums, pēc mūsu ieskatiem, būs jāatdod mums vai jāiznīcina materiālu kopijas, ko esat izgatavojis.

Informācijas precizitāte

Informācija mūsu Vietnē tiek sniegta tikai vispārīgai informēšanai. Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu mūsu Vietnē esošās informācijas precizitāti, bet saturs, komentāri, atsauksmes un citi mūsu Vietnē publicētie materiāli nav paredzēti kā ieteikums, uz kuru var paļauties. Jums ir jāiegūst profesionāļa vai speciālista padoms, pirms rīkojaties vai atturaties no rīcības, balstoties uz mūsu Vietnes saturu.

Mēs nesniedzam nekādu tiešu vai netiešu garantiju, ka jebkura informācija ir precīza, pilnīga vai aktuāla, un, ciktāl to atļauj likums, mēs neuzņemamies atbildību par zaudējumiem vai kaitējumu, ko izraisījusi jūsu vai citas personas, kam esat šo informāciju nodevis, paļaušanās uz šo informāciju. Ja jūs mūsu Vietnē atrodat neprecīzu informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums, mēs pēc iespējas ātrāk centīsimies to izlabot, ja piekritīsim neprecizitātei.

Atsauksmes

Jebkurš viedoklis vai atsauksme, kas publicēta mūsu Vietnē ir tās autora atbildība un nekādā gadījumā nepauž mūsu viedokli. Mēs nesniedzam nekādu tiešu vai netiešu garantiju par šiem viedokļiem vai atsauksmēm, tostarp par to likumību vai precizitāti, un mēs neuzņemamies nekādu atbildību saistībā ar to, ciktāl to atļauj likums.

Konkursi

Jebkuri konkursi, kas tiek rīkoti vai reklamēti mūsu Vietnē, regulē šo konkursu īpašie noteikumi un nosacījumi.

Saites uz šo un citām tīmekļa vietnēm un/vai sociālo plašsaziņs līdzekļu vietnēm

Ik pa laikam mēs varam ievietot saites, kas dod jums iespēju piekļūt trešo personu vietnēm un/vai sociālo plašsaziņas līdzekļu vietnēm tieši no mūsu Vietnes. Šīs trešo personu vietnes un/vai sociālo plašsaziņas līdzekļa vietnes mēs nekontrolējam un, ja nav norādīts citādi, mums nav nekādas ietekmes uz šīm vietnēm un/vai sociālo plašsaziņas līdzekļu vietnēm. Ja jūs noklikšķināt uz šīm vietņu un/vai sociālo plašsaziņas līdzekļu vietņu saitēm, jūs atstājat mūsu kontrolēto zonu, tāpēc mēs nevaram uzņemties atbildību par problēmām, kas rodas saistībā ar to, kā trešās personas izmanto jūsu datus, ar šo vietņu un/vai sociālo plašsaziņas līdzekļu vietņu saturu vai produktiem vai pakalpojumiem, kas jums tiek piedāvāti šajās vietnēs un/vai sociālo plašsaziņas līdzekļu vietnēs.

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem aizliegt ievietot saites no citām tīmekļa vietnēm un/vai sociālo plašsaziņas līdzekļu vietnēm uz materiāliem vai informāciju mūsu Vietnē.

Mūsu atbildība

Lai arī mēs ceram, ka mūsu Vietne interesēs lietotājus, mēs nepieņemam nekādus tiešus vai netiešus nosacījumus, garantijas un paziņojumus vai citus noteikumus, kas attiektos uz mūsu Vietni vai saturu tajā, ciktāl to atļauj likums. Mēs nebūsim atbildīgi pret lietotāju par zaudējumiem vai kaitējumu – pēc līguma, likumā noteikta atlīdzināma kaitējuma (tostarp nolaidības), likumā noteikta pienākuma vai citādi, pat ja tas ir paredzams – kas radies saistībā ar:

  • mūsu Vietnes lietošanu vai nespēju to lietot;
  • mūsu Vietnē attēlotā satura lietošanu vai paļaušanos uz to.

Ja jūs izmantojat mūsu Vietni kā patērētājs, mēs nebūsim atbildīgi pret jums par jebkuru peļņas zaudēšanu, komercdarbības zaudēšanu, komercdarbības traucējumiem vai komercdarbības iespēju zaudēšanu un būsim atbildīgi tikai par zaudējumiem, kas ir pamatoti paredzami.

Ja jūs izmantojat mūsu Vietni kā korporatīvais lietotājs, mēs nekādā gadījumā neuzņemamies atbildību pret jums par:

  • peļņas, pārdošanas apjoma, komercdarbības vai ieņēmumu zaudēšanu;
  • traucējumiem komercdarbībā;
  • paredzamo ietaupījumu zaudēšanu;
  • komercdarbības iespēju, nemateriālās vērtības vai reputācijas zaudēšanu;
  • jebkuriem netiešiem vai turpmākiem zaudējumiem vai kaitējumu.

Mēs nebūsim atbildīgi par zaudējumiem vai kaitējumu, ko izraisījis vīruss, izkliedētais pakalpojumatteices uzbrukums vai citi tehnoloģiski kaitīgi materiāli, kas var inficēt jūsu datortehniku, programmatūru, datus vai citus jums piederošus materiālus, ja tas saistīts ar mūsu Vietnes lietošanu vai satura lejupielādēšanu no tās, kā arī ar jebkuru vietni un/vai sociālo plašsaziņas līdzekļu vietni, uz kuru Vietnē ir saites.

Mēs neuzņemamies atbildību par to vietņu un/vai sociālo plašsaziņas līdzekļu vietņu saturu, uz kurām ir saites mūsu Vietnē. Šīs saites nav jāuztver kā mūsu apstiprinājums šīm vietnēm un/vai sociālo plašsaziņas līdzekļu vietnēm. Mēs neatbildam par zaudējumiem vai kaitējumu, kas nodarīts, jums lietojot šīs vietnes.

Mēs nekādā veidā neatsakāmies no atbildības vai neierobežojam atbildību pret jums, ja tas ir pretlikumīgi.

Satura augšupielādēšana mūsu vietnē

Visos gadījumos, kad jūs izmantojat iespēju augšupielādēt saturu mūsu Vietnē vai sazināties ar citiem mūsu Vietnes lietotājiem, mums ir jāievēro satura standarti, kas definēti mūsu Pieļaujamās lietošanas noteikumos.

Jūs garantējat, ka jebkura šāda publikācija atbilst šiem standartiem, un jūs būsiet atbildīgs pret mums un atlīdzināsiet mums jebkuru šīs garantijas pārkāpumu. Ja jūs esat patērētājs, tas nozīmē, ka jūs būsiet atbildīgs par zaudējumiem vai kaitējumu, kas mums tiks nodarīts jūsu garantijas pārkāpuma dēļ.

Jebkurš saturs, ko jūs augšupielādēsiet mūsu Vietnē, tiks uzskatīts par nekonfidenciālu un nepatentētu. Jūs saglabājat īpašuma tiesības uz savu saturu, bet jums jādod mums neierobežotas tiesības izmantot, glabāt un kopēt šo saturu, kā arī izplatīt un padarīt to pieejamu trešajām personām. Tiesības, ko jūs mums piešķirat, ir aprakstītas nākamajā sadaļā (Tiesības ko piešķirat).

Mēs varam atklāt jūsu identitāti jebkurai trešajai pusei, kas apgalvo, ka saturs, ko esat publicējis vai augšupielādējis mūsu Vietnē, pārkāpj viņu intelektuālā īpašuma tiesības vai viņu tiesības uz privātumu.

Mēs nebūsim atbildīgi pret trešajām pusēm par jūsu vai cita mūsu Vietnes lietotāja publicētā satura precizitāti vai saturu.

Mums ir tiesības izņemt jebkurus jūsu ierakstus mūsu Vietnē, ja, mūsuprāt, jūsu ziņojums neatbilst satura standartiem, kas noteikti mūsu Pieļaujamās lietošanas noteikumos.

Citu lietotāju paustais viedoklis mūsu Vietnē neatspoguļo mūsu viedokli vai vērtības.

Jūs esat pilnībā atbildīgs par sava satura drošību un dublēšanu.

Ar atļauju nodotās tiesības

Ikreiz, kad augšupielādējat vai publicējat saturu mūsu vietnē, jūs piešķirat mums beztermiņa pasaules mēroga neekskluzīvu un bezatlīdzības, nododamu atļauju izmantot, reproducēt, izgatavot atvasinātus darbus un izrādīt un atskaņot šī lietotāja radīto saturu saistībā ar mūsu vietnes sniegto pakalpojumu, kā arī citos informācijas līdzekļos, ieskaitot sakarā ar mūsu vietnes popularizēšanu.

Tiesības, ko piešķirat

Ja jūs augšupielādējat vai publicējat saturu mūsu Vietnē, jūs piešķirat mums pastāvīgas, globālas, neekskluzīvas, bezmaksas, nododamas tiesības izmantot, reproducēt, sagatavot atvasinātus darbus no tā, atspoguļot un izpildīt šī lietotāja ģenerēto saturu saistībā ar mūsu Vietnē piedāvāto pakalpojumu dažādos plašsaziņas līdzekļos, tostarp šīs Vietnes reklamēšanai.

Pieejamība

Mēs atzīstam, ka šai Vietnei jābūt pieejamai un viegli lietojamai neatkarīgi no tehnoloģijām vai spējām.

Lai arī mēs cenšamies pieturēties pie pieņemtajām pieejamības un lietojamības pamatnostādnēm un standartiem, to ne vienmēr ir iespējams izdarīt visās mūsu Vietnes zonās. Mūsu trešo pušu partneru un Vietnes lietotāju nodrošinātais saturs var neatbilst šīm pamatnostādnēm un standartiem.

Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot mūsu Vietnes pieejamības un lietojamības līmeni. Ja jūs atrodat kaut ko, kas ir jāuzlabo vai jums ir grūtības lietot šo Vietni, lūdzu, informējiet mūs par to.

Vispārīga informācija

Visi oficiālie juridiskie paziņojums mums ir jāsūta uz mūsu iepriekšminēto juridisko adresi un jāadresē uzņēmuma juristam.

Ja mēs neīstenojam tiesības, tas nenozīmē, ka mēs atsakāmies no šīm tiesībām. Jūs nedrīkstat nevienam nodot savas šiem Lietošanas noteikumiem atbilstošās tiesības.

Ja kāda šo Lietošanas noteikumu daļa pēc likuma tiek atzīta par spēkā neesošu, pārējās šo Lietošanas noteikumu daļas paliek spēkā.

Ja jūs esat patērētājs, lūdzu, ņemiet vērā, ka šos Lietošanas noteikumus, to priekšmetu un izveidi nosaka Latvijas likumi. Jūs un mēs vienojamies, ka Latvijas tiesām būs neekskluzīva jurisdikcija, ja vien jūsu vietējie tiesību akti nedod jums tiesības veikt juridiskas darbības valstī, kurā dzīvojat.

Ja jūs esat uzņēmums, šos Lietošanas noteikumus, to priekšmetu un izveidi (un visus ārpuslīguma strīdus vai pretenzijas) nosaka Latvijas likumi. Mēs abi piekrītam Latvijas tiesu ekskluzīvai jurisdikcijai.

Sazinieties ar mums

Ja jums radušās problēmas ar mūsu Vietni vai vēlaties to komentēt, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot uz [email protected].

Šie Lietošanas noteikumi pēdējo reizi ir atjaunināti 2020. gada septembrī.