Izvēlne

Privātuma politika

Carlsberg grupā mūsu mērķis ir darīt alu labākai šodienai un rītdienai. Pilnveidošanās un darbības uzlabošana ir mūsu DNS. Šī pieeja neaprobežojas tikai ar alus darīšanu, tā attiecas uz visu, ko darām Carlsberg grupā – tostarp personas datu aizsardzību. Mēs uzskatām, ka personas datu aizsardzība ir ļoti svarīga, un mēs katru dienu cenšamies uzlabot savus centienus. Personas dati ir jebkura ar jums saistītā informācija.

Šis Privātuma paziņojums uz jums attiecas, ja jūs pērkat no mums preces, saņemat no mums pakalpojumus, esat mūsu darījumu partneris vai piegādātājs, mūsu ražotnes vai biroja apmeklētājs, esat pieteicies pie mums darbā, piedalāties mūsu pasākumos vai akcijām vai citādi mijiedarbojaties ar mums, tostarp izmantojat kādu no mūsu tīmekļa vietnēm vai lietotnēm, vai ja jūs sazināties ar mums sociālajos plašsaziņas līdzekļos vai citās platformās.

Ja jūs esat mūsu esošais klients, patērētājs, darījumu partneris vai piegādātājs, sīkāka informācija var to, kā mēs izmantojam jūsu Personas datus, var būt atrodama mūsu līgumā ar jums. Citi paziņojumi, kas izceļ noteiktus veidus, kā mēs vēlētos izmantot jūsu Personas datus (un iespēja izvēlēties, vai piekrist šai izmantošanai), var tikt sniegti, kad mēs no jums iegūstam jūsu Personas datus.

Plašāku informāciju par privātuma politiku iespējams izlasīt šeit.

Kas izmanto Jūsu personas datus?

Lai jūs varētu sazināties ar Aldaris AS, reģistrācijas numurs 40003073627, juridiskā adrese Tvaika iela 44, LV-1005, Rīga („Aldaris”, „mēs”, „mūs”, „mūsu”), mēs varam apstrādāt un izmantot jūsu Personas datus.

Aldaris AS ir globālas uzņēmumu grupas daļa. Tāpēc mēs varam nodot jūsu Personas datus savām filiālēm, galvenajai mātessabiedrībai un tās filiālēm („Carlsberg grupas uzņēmumi”) šajā Privātuma paziņojumā norādītajiem nolūkiem. Katrs no šiem uzņēmumiem arī var apstrādāt un izmantot jūsu Personas datus šajā Privātuma paziņojumā norādītajiem nolūkiem, bet tie to dara tikai savā vārdā neatkarīgi no mums.

Kam mēs varam nodot jūsu Personas datus?

Papildus Personas datu nodošanai Carlsberg grupas uzņēmumiem, noteiktās situācijās mēs varam nodot jūsu Personas datus arī Trešajām personām, piemēram, darījumu partneriem, piegādātājiem, pārdevējiem, konsultantiem, aģentūrām, klientiem, patērētājiem, valsts institūcijām, tiesām, IT mitināšanas, nodrošināšanas un apkalpošanas pakalpojumu sniedzējiem, ko mēs izmantojam savas grupas IT vidē („Trešās personas”). Personas datus mēs nododam tikai tad, ja tas ir būtiski un nepieciešami, lai veiktu šajā Privātuma paziņojumā aprakstītās darbības; piemēram, lai izpildītu jūsu pasūtījumu, lai apstrādāju informāciju par jūsu maksājumu vai lai sniegtu klientu atbalsta pakalpojumus.

Lai iegūtu vairāk informācijas par to, kam mēs nododam jūsu Personas datus, šajā Privātuma paziņojumā izlasiet attiecīgās darbības aprakstu, kurā ir sniegta sīkāka informācija.

Kā mēs izmantojam jūsu Personas datus

Katrā tālāk aprakstītajā darbībā ir minēts nolūks, kādā mēs izmantojam Personas datus, uz ko šie Personas dati attiecas, izmantoto Personas datu kategorijas, Personas datu izmantošanas juridiskais pamats, avots, no kura mēs saņemam Personas datus, cik ilgi mēs glabājam Personas datus un kam mēs šos Personas datus varam nodot.

Atkarībā no konkrētās situācijas mēs varam izmantot jūsu Personas datus šādām darbībām – lai uzzinātu vairāk, nospiediet uz katras darbības:

 • Mūsu tīmekļa vietņu apmeklētāji
 • Mūsu sociālo plašsaziņas līdzekļu vietņu apmeklētāji
 • Mūsu ražotņu un biroju apmeklētāji
 • Pasākumi
 • Akcijas un sacensības
 • Tirgvedības un sabiedrisko attiecību aktivitātes
 • Mūsu lietotņu izmantotāji
 • Mūsu klientu un patērētāju saprašana
 • Klientu pārvaldība (bāri, restorāni u.tml.)
 • Patērētāju pārvaldība (privātpersonas)
 • Darījumu partneru un piegādātāju pārvaldība
 • Uzņēmējdarbība
 • Atbilstības darbības
 • Pieņemšana darbā

Jūsu Personas datu nodošana ārpus Eiropas Savienības (ES) un Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ)

Daļa no Carlsberg grupas uzņēmumiem un Trešajām personām, kam mēs nododam jūsu Personas datus, var atrasties ārpus ES un/vai Eiropas Ekonomikas zonas.

Ja mēs nododam jūsu Personas datus Carlsberg grupas uzņēmumiem un Trešajām personām, kas atrodas ārpus ES un Eiropas Ekonomikas zonas, mūsu pienākums ir veikt papildu drošības pasākumus, lai aizsargātu šos Personas datus. Noteiktas valstis ārpus ES un Eiropas Ekonomikas zonas Eiropas Komisija ir atzinusi par tādām, kas nodrošina pēc būtības ES un Eiropas Ekonomikas zonas datu aizsardzības likumiem ekvivalentu aizsardzību, tāpēc nav nepieciešami papildu pasākumi, lai nodotu jūsu Personas datus šīm jurisdikcijām. Valstīs, kuras nav šādi atzītas, mēs veiksim nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu nododamos Personas datus, piemēram, ES Komisijas apstiprinātās standartklauzulas vai citus, lai nodrošinātu pienācīgu jūsu Personas datu aizsardzību.

Kā mēs aizsargājam jūsu Personas datus

Jūsu Personas datu drošība ir lielākā prioritāte. Mēs ievērojat starptautiski atzītus drošības standartus un glabājam jūsu Personas datus drošos serveros. Visi tie, kam ir atļauts apstrādāt un izmantot Personas datus, visus Personas datus uzskatīs par konfidenciālu informāciju. Turklāt mēs dodam piekļuvi jūsu Personas datiem tikai tām personām, kam tā ir nepieciešama. Mēs regulāri veicam iekšējos auditus un pēcpārbaudes, lai izvērtētu, vai mūsu pasākumi ir piemēroti, un lai nodrošinātu nepārtrauktu atbilstību starptautiski atzītajiem drošības standartiem un mūsu politikām.

Ja mēs esam jums izsnieguši (vai jūs esat izvēlējies) paroli, kas ļauj jums piekļūt noteiktām mūsu tīmekļa vietņu vai citu platformu daļām, jūs esat atbildīgs par šīs paroles neizpaušanu. Mēs aicinām nevienam neizpaust paroli.

Diemžēl informācijas pārsūtīšana internetā nav pilnīgi droša. Lai arī mēs darām visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu Personas datus, mēs nevaram garantēt uz mūsu tīmekļa vietnēm pārsūtīju jūsu Personas datu drošību – par jebkuru pārsūtīšanu jūs atbildat pats. Kad esam saņēmuši jūsu informāciju, mēs izmantosim stingras procedūras un drošības līdzekļus, lai mēģinātu novērst neatļautu piekļuvi.

Piekrišana

Atsevišķos gadījumos mums ir jālūdz jūsu piekrišana apstrādāt jūsu Personas datus. Tomēr vairumā gadījumu mēs tos apstrādāsim šajā Privātuma paziņojumā norādītu iemeslu dēļ un jums nebūs nepieciešams dot piekrišanu.

Ja jūsu Personas datu izmantošanas juridiskais pamats ir piekrišana, jūs jebkurā brīdī varat to atsaukt, aizpildot šo sazināšanās formu vai citādi informējot mūs par savām vēlmēm. Ja jūs izvēlaties atsaukt savu piekrišanu, mēs vairs nedrīkstēsim izmantot jūsu Personas datus, balstoties uz piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē uz piekrišanu balstītās Personas datu izmantošanas likumību pirms piekrišanas atsaukšanas. Atsevišķos gadījumos pēc piekrišanas atsaukšanas mēs varam turpināt izmantot jūsu Personas datus, ja likums to atļauj.

Jūsu tiesības

Ja mēs izmantojam jūsu Personas datus šajā Privātuma paziņojumā minētajām darbībām, jums ir tiesības:

 • pieprasīt papildu informāciju par to, kā jūsu Personas dati tiek izmantoti, tostarp saņemt jūsu Personas datu kopiju
 • pieprasīt, lai mēs izlabojam, atjauninām vai dzēšam jūsu Personas datus
 • pieprasīt, lai mēs ierobežojam jūsu Personas datu izmantošanu
 • iebilst pret datu izmantošanu vai pret datu izmantošanu tiešajai tirgvedībai un/vai automātiskai lēmumu pieņemšanai, tostarp profilēšanai
 • pieprasīt, lai mēs nododam jūsu Personas datus jums vai Trešajai personai (datu pārnesamība)

Ja mēs izmantojam jūsu Personas datus, balstoties uz mūsu likumīgajām interesēm, jūs jebkurā brīdī varat iebilst pret savu Personas datu izmantošana uz šī juridiskā pamata.

Ņemiet vērā, ka uz šīm tiesībām attiecas noteikti izņēmumi un tās var nebūt spēkā valstī, kurā jūs atrodaties. Tā iemesls var būt mums uzliktie pienākumi, piemēram, citos tiesību aktos var būt prasība saglabāt Personas datus, citu personu tiesību un brīvību aizsardzība u.tml. Mēs vienmēr darām visu iespējamo, lai rūpīgi izvērtētu katru pieprasījumu; ja darbības netiks veiktas, mēs paskaidrosim tā iemeslus.

Ja jūs vēlaties izmantot savas tiesības, sazinieties ar mums, aizpildot šo sazināšanās formu.

Kā iesniegt sūdzību

Ja ir jautājumi, ko nevar atrisināt sarunās ar mums vai jūs vēlaties iesniegt sūdzību, sazinieties ar Datu valsts inspekciju, Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kā iesniegt sūdzību, apmeklējiet inspekcijas tīmekļa vietni https://www.dvi.gov.lv/. Ja jūs atrodaties citā valstī, jūs varat sazināties arī ar vietējo datu aizsardzības iestādi.

Pie kā var vērsties saistībā ar šo Privātuma paziņojumu?

Ja jums ir bažas vai jautājumi par jūsu Personas datu izmantošanu vai šo Privātuma paziņojumu, sazinieties ar mums.

Šī Privātuma paziņojuma atjauninājumi

Jebkuri šī Privātuma paziņojuma grozījumi tiks publicēti šajā lapā un vajadzības gadījumā paziņoti jums. Aicināt regulāri pārlasīt šo Privātuma paziņojumu, lai redzētu tā atjauninājumus vai izmaiņas.

Šis Privātuma paziņojums pēdējo reizi ir atjaunināts 2020. gada aprīlī.